TẬP HỌP HÀNG DỌC

(Dùng để tập họp chung, thông báo, điểm danh, dạy khoá, nghi lễ phụng vụ v. v...).

A. Tập Họp Một Hàng Dọc:
 

1. Trưởng Điều Khiển đưa thẳng cánh tay phải lên trước mặt hợp với thân ḿnh một góc 90 độ.

2. Bàn tay mở ra, năm ngón khép lại, ḷng bàn tay hướng về phía trái. Tay trái để xuôi theo thân
    ḿnh như ở thế nghiêm.

3. Đội Trực chạy thẳng tới trước mặt Trưởng Điều Khiển cách ba bước và đứng vào vị trí theo thứ
    tự đội.

4. Các Đội khác đứng tiếp theo sau Đội Trực, lần lượt so hàng đội thành một hàng dọc trước mặt
    Trưởng Điều Khiển.

5. Ổn định xong hàng ngũ, Đội Trưởng Đội Trực hô chào Trưởng Điều Khiển. Các Đội Trưởng
    giơ tay chào Trưởng Điều Khiển (các đội viên không phải chào).

 

B. Tập Họp Nhiều Hàng Dọc:

1. Trưởng Điều Khiển đưa thẳng cánh tay phải lên trước mặt hợp với thân ḿnh một góc 90 độ.

2. Bàn tay mở ra, năm ngón khép lại, ḷng bàn tay úp xuống hướng về phía mặt đất. Tay trái để
    xuôi theo thân ḿnh như ở thế nghiêm.

3. Các Đội chạy thẳng tới trước mặt Trưởng Điều Khiển và đứng vào vị trí thứ tự đội ḿnh (từ
    trái sang phải dối diện Trưởng). Đội Trực đứng phía ngoài cùng bên trái của Trưởng Điều
    Khiển làm chủân.

4. Các Đội đứng cách Trưởng Điều Khiển từ ba (3) đến sáu (6) bước (tuỳ theo địa thế và số
    đội ít hay nhiều, càng ít đứng càng gần) và cách nhau một cánh tay.

5. Ổn định xong hàng ngũ, Đội Trưởng Đội Trực hô chào Trưởng Điều Khiển. Các Đội
    Trưởng giư tay chào Trưởng Điều khiển (các đội viên không phải chào).